Ichthus 4all

Ichthus 4 all is de overkoepelende naam voor activiteiten die voornamelijk op een vrijdagavond worden georganiseerd. Deze avonden zijn toegankelijk voor iedereen en naargelang de activiteit kan er een leeftijdsgrens worden aangegeven.

 

Onder Ichthus 4 all kunnen ook diverse eenmalige activiteiten worden georganiseerd, zoals bijvoorbeeld The Passion of een praiseavond

Nieuwe activiteiten kunnen altijd worden aangemeld via de commissie Ichthus 4 all  ichthus4all@ichthuswijk.nl

 

contact:  Jaco de Vreugd  jwdevreugd@ichthuswijk.nl

 

Dit product is helaas alleen in de winkel beschikbaar.